Dania Salem

Mitt mål.

Mitt mål är att springa 2 km under 8 minuter. Just nu springer jag 1 km under ungefär 5 minuter, men under de kommande dagarna/veckorna ska jag försöka nå mitt mål. Det innebär att jag ungefär behöver springa 1 km på 4 minuter, jag tror att det är ett rimligt mål eftersom det kommer förbättra min kondition för att kondition är det jag tränar minst. 

För att uppnå mitt mål så måste jag börja enkelt och jobba från där. Jag tänker att jag ska försöka nå mitt mål och träna ungefär 4 gånger i veckan. Jag kommer att variera träningen mellan låg, mellan och högintensiv träning eftersom man måste börja enkelt. Ifall man bara gör högintensiv träning så lägger det en stor belastning på kroppen och det kommer inte hjälpa så värst mycket, ifall jag lägger upp träningen så kommer det visa resultat på min kondition eftersom det ger mig möjligheten att återhämta mig efter passet. Jag tänker att jag kan göra distanslöpning men också intervaller. Intervaller kommer jag att utföra på de högintensiva passen. Jag tänker att jag måste lägga upp träningen/passet och har därför bestämt mig för att utföra intervallerna i under 15 sekunder och sedan vila i 25 sekunder, jag kommer utföra det under 10 minuter. I min låg/mellanintensiva träning så ska jag utföra distanslöpning då jag springer 2 km under 8 minuter och försöker nå mitt mål.

Jag kommer att utföra detta under de kommande 2 veckorna och vila under 3 dagar och utföra min konditionsträning under 4 dagar. 

2019-04-11 20:16.


Comments to the blog posting


Bra med ett specifikt och konkret mål. Spännande mål att få följa och se om du uppnår det.

Det jag gärna ser att du utvecklar i din text är:

- Hur ser du på dina möjligheter att uppnå ditt mål ?(lätt eller svårt utifrån din fysiska status?Motivera)

- Motivera även VARFÖR du tänkt träna på en specifik intensitetsnivå ? Exempelvis varför har du valt att träna högintensivt, medelintensivt och lågintensivt? Vilka effekter kan du förvänta dig av dessa olika intensitetsnivåer?

På vilket sätt kan du använda dig träningszonerna vid din träningsplanering? varför är det viktigt att ha koll på det?

Fortsätt att stärka dina tankar med sakliga argument (fakta) där du använder fakta och passande ord och
begrepp när du motiverar/beskriver din valda träning.

Lycka till!
8 days ago


Archive