Anders Svan

Blog archive April 2007

Månadsmålet är krossat

Träningsmålet per månad är 1200 minuter. Redan nu den 15 april har jag klarat av det. Ska jag öka träningsmålet eller bara antaga att det jämnar ut sig på året...hmmm... Read more...