Rolf Öhlén

Blog archive December 2016

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige vecka 134Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 134 Read more...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 132-133Lustigt. På vägskylten till avtagsvägen jag passerar står det ”Stenis 1” men där ligger också Vika och det officiella namnet är ”Stenis och Vika”, lite anmärkningsvärt med tanke på att tätorten fram till 1980 hette ”Vika station”. Visserligen lades stationen vid inlan... Read more...


​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 131Siljanfors. Read more...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 130Byn Vimo var järnvägsstation vid inlandsbanan efter sträckan Mora-Vansbro. Från byn går det en väg till Vimosågen vid Kättbosjöns strand. Read more...


Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 128-129Kättbosjön delar Norra och Södra Kättbo. Sjön ligger 278,1 meter över havet. Norra Kättbo var tidigt befolkad. Redan på 1400-talet fanns det en vägförbindelse mellan västra och östra Dalarna som passerade Kättbo. En på 1400-talet dokumenterrad vinterväg som kallas Havsgatan mell... Read more...


Uppgörelsen

Hans mål: Read more...